MENYANDARKAN FAEDAH KEPADA PEMILIKNYA

بسم الله الرحمن الرحيم

MENYANDARKAN FAEDAH KEPADA PEMILIKNYA

Merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan seorang mukmin terlebih khusus adalah para penuntut ilmu agama, tatkala mendapatkan faedah-faedah ilmiyah yang tentunya hal itu sangat bermanfaat bagi dirinya karena keadaannya dalam menuntut ilmu ini, tidak lepas dari salah satu dari dua perkara;

  1. Adakalanya dia memberi faedah atau
  2. Dia mendapatkan faedah.

Dan perkara yang tidak kalah penting untuk diketahui bersama adalah tatkala seseorang mendapatkan faedah, hendaknya faedah tersebut disandarkan kepada pemiliknya, misal ketika dia membawakan suatu ucapan yang ringkas dan sangat bermanfaat untuk diamalkan dari salah seorang ulama, maka semestinya dia menukil bahwa ucapan ini dari alim tersebut.

Demikian pula dalam sebuah tulisan baik di dalam dunia maya atau tulisan biasa, hendaknya disampaikan bahwa faedah ini dari kitab ini atau dari link (tautan) ini.

Pada kesempatan ini kita akan menyimak dan mendapatkan keterangan serta faedah dari ulama kita terdahulu dalam menyampaikan dan menyandarkan ilmu kepada pemiliknya:

  1. Menyandarkan ilmu kepada pemiliknya termasuk dari keberkahan ilmu tersebut, Ibnu Abdil Bar rahimahullah berkata,

إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله

“Sesungguhnya termasuk dari keberkahan ilmu engkau menyandarkan sesuatu kepada orang yang mengatakannya.” (Jāmi’ Bayānil ‘Ilm wa Fadhlih, jilid 2, hlm. 922).

Al-Imam an-Nawawi berkata,

ومن النصيحة أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلها فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله ومن أوهم ذلك وأوهم فيما يأخذه من كلام غيره أنه له فهو جدير أن لا ينتفع بعلمه ولا يبارك له في حال. ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها نسأل الله تعالى التوفيق لذلك دائما.

“Termasuk dari nasihat adalah menyandarkan faedah yang engkau dapatkan kepada orang yang mengatakannya. Barang siapa yang melakukan hal itu, niscaya dia akan diberkahi dalam ilmu dan keadaannya.

Barang siapa yang tidak melakukannya, menjadikan seolah-olah yang dia ambil dari ucapan orang lain adalah ucapan dia, maka sangat pantas ilmunya tidak bermanfaat dan tidak diberkahi pada keadaannya.

Para ulama dan orang yang memiliki keutamaan selalu menyandarkan faedah-faedah kepada orang yang mengucapkannya, kita memohon kepada Allah Ta’ala hidayah taufik untuk mengamalkan hal itu selalu.” (Bustānul ‘ārifīn, jilid 1, hlm. 16).

  1. Sebagai bentuk kejujuran dan amanah ilmiyah, al-Hafizh as-Sakhawi rahimahullah berkata,

وصح عن سفيان الثوري أنه قال ما معناه: نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره، وأن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره

“Telah sahih berita dari Sufyan ats-Tsauri bahwa beliau berkata yang maknanya adalah menyandarkan faedah kepada yang memberikannya termasuk kejujuran dalam ilmu dan sebagai bentuk rasa syukur, sedangkan diam dan tidak melakukannya termasuk dari kedustaan dalam ilmu dan mengkufurinya.” (Al-Jawāhir, jilid 1, hlm. 181).

Berikut ini kita akan simak penjelasan ulama kita dan adab mereka dalam menukil faedah, al-Imam al-Qurthubi rahimahullah berkata,

وشرطي في هذا الكتاب: إضافة الأقوال إلى قائليها، والأحاديث إلى مصنفيها، فإنه يقال: من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله. وكثيرا ما يجئ الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهما، لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث، فيبقى من لا خبرة له بذلك حائرا، لا يعرف الصحيح من السقيم، ومعرفة ذلك علم جسيم، فلا يقبل منه الاحتجاج به، ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام، والثقات المشاهير من علماء الإسلام. ونحن نشير إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب، والله الموفق للصواب.

“Syaratku di dalam kitab ini (tafsir al-Qurthubi) menyandarkan ucapan-ucapan kepada yang menyampaikannya dan hadis-hadis kepada penyusunnya karena sesungguhnya telah di katakan, ‘Termasuk dari keberkahan ilmu adalah menyandarkan ucapan kepada pengucapnya.’

Kebanyakan hadis yang datang di dalam kitab-kitab fikih dan tafsir disebutkan secara tidak jelas, tidak diketahui siapa yang mengeluarkannya kecuali ada yang meneliti kitab-kitab hadis. Maka hal ini membuat orang yang tidak pengalaman dalam perkara tersebut bimbang, tidak mengetahui hadis shahih dan yang berpenyakit, sedangkan mengetahui yang demikian itu ilmunya sangat luas.

Tidak akan diterima argumen sampai menyandarkannya kepada siapa yang mengeluarkannya dari imam-imam yang mumpuni dan orang-orang yang terpercaya dan dikenal dari kalangan ulama Islam dan kami mengisyaratkan kepada itu semua di dalam kitab ini. Hanya Allah-lah yang memberi hidayah taufik kepada kebenaran.” (Tafsir al-Qurthubī, jilid 1,hlm. 3).

Al-Hafidz adz-Dzahabi menyebutkan di dalam kitabnya as-Siyar tentang biografi imam Ahmad al-Khalil al-Farahidi Abu Abdirrahman salah seorang ulama besar pada zamannya. Beliau menyebutkan sifat rendah hati Ahmad al-Khalil,

قال أيوب بن المتوكل: كان الخليل إذا أفاد إنسانا شيئا، لم يره بأنه أفاده، وإن استفاد من أحد شيئا، أراه بأنه استفاد منه.
قلت: صار طوائف في زماننا بالعكس.

“Ayyub ibnu al-Mutawakil berkata,

‘Dahulu al-Khalil apabila memberi faedah sesuatu kepada seseorang, beliau tidak memperlihatkan bahwa beliaulah yang memberi faedah. Apabila mendapat faedah sesuatu dari seseorang, beliau memperlihatkannya bahwa telah mendapatkan faedah darinya.’

Saya katakan (adz-Dzahabi),

‘Sekelompok manusia pada zaman kita sekarang ini keadaannya terbalik dari itu.’ (Siyar a’lām an-Nubalā’, jilid 7, hlm. 431).

Subhanallah alangkah butuhnya kita dengan penjelasan di atas, semoga kita semua diberi taufik untuk bisa mengamalkannya.”

Abu Fudhail Abdurrahman ibnu Umar غفر الرحمن له.

Baca Juga: BETAPA BESAR PENGARUH NASIHAT YANG TULUS

Ayo Gabung dan Bagikan:
Kanal Telegram: https://t.me/alfudhail
Situs Web: https://alfudhail.com